fbpx

Category Archives: Chương trình đào tạo

Hathor Group | Chương trình đào tạo “ứng dụng công nghệ số trong ngành SPA” cùng chuyên gia Marketing

Ngày 5-10-2020 , Công ty cổ phần tập đoàn Hathor tổ chức chương trình đào...

Tập thể Hathor Group ‘cháy’ hết mình trong Hành trình thay đổi để thành công

Trong 3 ngày 8-9-10/6/2020, Hathor Group đã tổ chức chương trình đào tạo cho 150...

Họp mặt cuối năm những chi nhánh của Kim Thiên Hoa

Họp mặt cuối năm là việc làm thường niên của các doanh nghiệp. Trong không...