Phiếu công bố mỹ phẩm là gì?

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có giá trị chứng nhận sản phẩm mỹ phẩm đã được tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường khai báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc mỹ phẩm sẽ được lưu thông trên thị trường mà không có giá trị chứng nhận sản phẩm đó đảm bảo tính an toàn, hiệu quả, đáp ứng tất cả các yêu cầu của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và các phụ lục (Annexes) kèm theo.
Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường chỉ được phép đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được Cơ quan quản lý nhà nước cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng của sản phẩm mỹ phẩm đó. Cơ quan nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra hậu mại (hậu kiểm) khi sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Phiếu công bố sản phẩm Masterfay

Phiếu công bố sữa rửa mặt Masterfay
Phiếu công bố sữa rửa mặt Masterfay
Phiếu công bố nước hoa hồng Masterfay
Phiếu công bố nước hoa hồng Masterfay
Phiếu công bố gel tẩy da chết Masterfay
Phiếu công bố gel tẩy da chết Masterfay

 

Phiếu công bố kem chống nắng Masterfay
Phiếu công bố kem chống nắng Masterfay
Phiếu công bố Mặt nạ dưỡng da Masterfay và Son Masterlip
Phiếu công bố Mặt nạ dưỡng da Masterfay và Son Masterlip